חידוש פאות

חידוש פאות

לפני/אחרי

עבודות גוונים ולייס

מלאי של שיער חדש לתפירת פאות חדשות

בניית פאה/אורכים

עבודות גוונים ולייס