קטגוריות
מטבע

פאות - מעלת הפאה

הנשים החרדיות, בארץ ובעולם, נוהגות לענוד לראשן פאה נוכרית. עד לפני מספר שנים היו נשים חרדיות שחדלו לענוד פאות והעדיפו לחבוש כובע או מטפחת לראשן, אך היום יש חזרה משמעותית למסורת הזו ומסיבה זו יותר נשים מבקשות לגלות זהירות רבה יותר בצניעותן. ”אגרות קודש" רבות מתייחסות לנושא זה וקובעות כי אין להסתפק בכובע או במטפחת ויש להתעקש בלבישת פאה. 

אותן "אגרות קודש" מדגישות כי כובע או מטפחת משאירים חלק מהשער לא מכוסה, ויש בכך עברה על האיסור הגדול של להראות שיער האישה הנשואה כפי שכתוב בשולחן ערוך אורח חיים סימן ע"ה.

צניעות וחבישת פאות, קובעות אגרות קודש וכן הזוהר הקדוש, מביאות ברכה הן ברוחניות והן בגשמיות וכן בברכת בנים ובני בנים. יש היום, בעולם החרדי, מאבק דעות ופסיקות של רבנים בעד ונגד הפאה. ויש שאלות משנה לגבי פאות ארוכות והשאלה האם הן מותרות על פי ההלכה. המחלוקת לגבי הפאה היא מחלוקת עתיקת ימים בין פוסקי הלכה. 

במקור, גם האשכנזים וגם הספרדים הורו לחבוש אך ורק פאה. בגלל מצוקה כלכלית, והעובדה כי היו נשים שלא יכלו לרכוש פאה, היו כמה רבנים אשר התירו ללכת עם מטפחת.

יש מאבק חזק היום, בקרב הציבור החרדי, האם ללכת עם פאה או עם מטפחת? נדמה כי רוב הרבנים, מזרמים שונים ומעדות שונות, תומכים בחבישת פאות ויותר מכך, מחייבים בחבישת פאות, למרות כי יש ויכוח בתוך העולם הדתי חרדי איזה רב באמת תומך בחבישת פאה והאם בנותיו של אותו רב הולכות עם פאה או לא. כל אישה חרדית הולכת לפי פסיקת הרב שלה. רבנים רבים מאוד פוסקים ללכת עם פאות ויש מיעוט שפוסקים נגד והשיוך של המשפחה לרבנות מסוימת או לפסקי הלכה של רב מסוים משפיע השפעה מכרעת על מנהגי הלבוש, ההתנהלות והחיים בכלל של הנשים בזרם החרדי.

המשך