קטגוריות
מטבע

פאות - תקנה ידועה מראש

ביהדות האורתודוכסית, המסורתית, ישנם מנהגים וישנן הלכות הדורשים והדנים בתחומים של צניעות, מוסר והקפדה על מראה חיצוני צנוע של נשים נשואות או המסתובבות בקרב גברים, וביניהם גם עולה התחום של חבישת כיסויי ראש כגון מטפחת או פאות נוכריות, ועליהן, ועל הפולמוס הישן שעודנו חי ונושם בקרב רבנים, עדות ופלגים, במאמר קצר זה.

המקור של איסור חשיפת שיער ראשן של נשים בסביבת גברים אינו ברור ויש המציינים כמה פסוקים בספר במדבר הדנים בעונשה של אישה שהלכה גלוית ראש ולכן בוטלה דרישת תשלום הכתובה שלה בעת גירושיה, אך גם חז"ל, גם פרשני מקרא וגם חוקרי מקרא מודרניים עדיין מחפשים את הפסוק או את ההלכה המחייבת על פי דין תורה ולא על פי דין אדם, כך שמדובר, בינתיים על החמרה שנועדה למנוע, אפילו במשגה ובטעות, עבירה וחטא.

מנהגי ענידת פאות משתנים ומתעדכנים בקרב כל קהילה וכל עדה יהודיים, וקהילות יהודיות שונות ברחבי העולם סיגלו להן, בהתאם לסביבה ולמסורת שהתגבשה אצלן, הקלות והחמרות בנושא. 

ישנן קהילות שבהן נהוגה הקלת "שתי אצבעות" המותרות בגילוי שער ראש, ישנן קהילות מחמירות עד לכדי קיצוניות שבהן אישה נשואה מגלחת את שיער ראשה לשם הסרת כל ספק באשר לגילוי שיער ראשה וישנן קהילות המאפשרות לנשים ענידת פאות  נוכריות וכך מקלות עליהן לשמור על מראה טבעי, על טיפוח ועל הרגשה עצמית טובה וראויה, בבחינת כל אישה יהודיה בת מלך היא ולכן ראוי שתתהלך בהרגשה טובה ותהיה יפה בעיני עצמה.
אחת המחלוקות המרכזיות בנושאי פאות נוגעת לעניין המרכיבים אותן.
 
מכיוון שבעבר לא היו נהוגות פאות עשויות משיער טבעי, הרי שאפשר היה לענוד אותן כמו כובע או מטפחת, ואילו היום, כאשר ישנן פאות עשויות משיער טבעי, הרי שענידתן אינה מונעת את האיסור על גילוי שיער ולכן, אפילו אם ישנו היתר להסתובב עם פאות נוכריות, הרי שהנשים חייבות להקפיד על כך שמדובר על מרכיבים מלאכותיים וסינטטיים בלבד, ולא על כאלו העשויות שיער טבעי.

כך או אחרת, אופנת הפאות העתיקה, שגילה כגיל התרבות היהודית, מצליחה לשרוד הלכות, דינים ופסקי הלכה, להישאר פופולארית ומקובלת, ואפילו לקבל מקום של כבוד בקונצנזוס התרבותי החילוני המודרני של ימינו.

המשך